Prijava boravka i plaćanje turističke pristojbe

Prema Zakonu o kretanju i boravku stranaca, nakon ulaska u Republiku Hrvatsku svaki je stranac dužan prijaviti svoje boravište. Unutar 24 sata stranca je dužna prijaviti fizička ili pravna osoba koja mu pruža usluge smještaja putem sustava eVisitor.
U svrhu prijave boravka, kontrole naplate turističke pristojbe i statističke obrade podataka prikupljaju se sljedeći osobni podatci: ime i prezime, vrsta i broj identifikacijske isprave, spol, država i grad prebivališta, država rođenja, državljanstvo i datum rođenja.
Sadržaj osobnih podataka namijenjen je isključivo turističkim zajednicama, javnim ustanovama i ministarstvima koji svojom djelatnošću dotiču ovaj proces (Ministarstvo turizma, Turistička inspekcija, Ministarstvo unutarnjih poslova te Ministarstvo financija-Carinska uprava).

Svako neovlašteno korištenje, objavljivanje, prerada, obrada, reprodukcija, prikazivanje, prenošenje, distribucija, snimanje ili bilo koji drugi oblik neovlaštene uporabe osobnih podataka je strogo zabranjeno.
Gore navedeni podatci koji se upisuju u sustav eVisitor u skladu su sa Zakonom o strancima NN 130/11, Zakonom o turističkoj  pristojbi NN 152/08, 59/09 , 30/14 , 52/19, 32/20 i 42/20 i Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici NN 126/15 i za njih nije potrebna privola.

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti, zabranjeno je postavljanje šatora, kamp-prikolica, kamp-kućica i druge opreme za kampiranje izvan kampa.

Svi gosti, kako iz Hrvatske, tako i strani državljani, koji borave izvan mjesta svog stalnog prebivališta u jednom od turističkih objekata (hotel, motel, pansion, turistički apartman, sobe za izdavanje, lječilište, planinarski dom, vez u marinama nautičkog turizma, domovi odmora i sl.) dužni su plaćati boravišnu pristojbu.
Turističku pristojbu dužni su plaćati i:
– vlasnici kuće za stanovanje ili odmor u turističkom mjestu, kao i sve osobe koje u kući borave;
– vlasnici plovila, kao i sve druge osobe koje borave na plovilu na vezu u marini.
Turistička pristojba plaća se po osobi za svaki dan boravka.  Turističku pristojbu ne plaćaju:
• djeca do 12 godina starosti
• osobe s tjelesnim invaliditetom od 70% i većim i jednim pratiteljem
• sudionici školskih paket aranžmana (paušalnih putovanja) odobrenim od strane školske ustanove
• sezonski radnici
• članovi uže obitelji stanovnika turističke općine ili grada
• putnici na putničkom brodu u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci
• osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi
• studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju.
Turističku pristojbu umanjenu za 50% plaćaju:
• osobe od navršenih 12 do 18 godina starosti
• osobe do 29 godina starosti koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj IYHF.

Skip to content